Asanácie, demontáž a búracie práce

Naoko, jednoduché zbúranie objektu nesie v sebe veľa rizík a technických obtiažností. Aj v demoláciách sa vývoj posúva vpred a zachytením týchto trendov, vieme ponúknuť optimálny technologický postup.Naše aktivity v tejto činnosti vyvrcholili pri stavbách „búranie – asanácia – plynojemu v Ostrave“, kde sme postupne rozpálili vyše 1200 ton oceľových konštrukcií iba s použitím horolezeckej techniky. Išlo o objekt výšky 90 metrov a priemeru 80 metrov. Druhou významnou demontážou bolo rozobratie hál sušiarne a skladu expedície v cukrovare Dunajská Streda. Tieto haly mali byť rozobraté tak, aby sa dali znovu zložiť a používať. Opäť sme obmedzili plošiny, žeriavy a v čo najvyššej miere sme použili horolezeckú techniku, čo viedlo k podstatnému zníženiu nákladov na prenájmy strojov a lešení.

Naše aktivity:

– búranie betónových a železobetónových konštrukcií
– búranie a rozpaľovanie – asanácia oceľových konštrukcií
– búranie tehlových betónových a železných komínov
– búranie drevených stavieb
– demontáže zariadení, hál, alebo častí objektov
– odstraňovanie degradovaného betónu otryskávaním
– búranie striech, obkladov, arboristika(ošetrovanie, orezávanie stromov)

Referencie:

NTC, Bratislava – orezávanie stromov
Rekonštrukcia striech, Třinecké železiarne, Česká republika
Likvidácia anténneho systému, Vojenský útvar Slovenský Grob
Komín Vráble – búranie 60 m komína
Starý most, Bratislava- kolektívna ochrana pri demontáži vozovky
Búranie pecí výmenníkovej stanice v Rohožníku
Komín Elektrownia Polaniec,Poľsko – skrátenie 2 ks železobetónových komínov z 250 m na 90 m
Demontáž haly sušiarne a expedície cukrovaru v Dunajskej Strede
Asanácia plynojemu v Ostrave
Elektráreň Tušimice- demolácia 300 m komína
● Odstránenie časti skalného brala na trati Margecany – Červená skala
● Búranie tehlového komína 65 m Pravenec
● Búranie tehlového komína v Komárne
● Tower 115 – búranie železobetónových stĺpov
● demontáž obkladu štítových stien obytného domu na Obchodnej ulici v Bratislave
● Premac Zvolen – odbúranie izolácie sila
● Strečno – Dubná skala – búranie skalného piliera
● búranie komína Bratislava – Staré mesto, Obchodná ulica
● Likos, Trnava – búranie 3 ks komínov
● rekonštrukcia strechy, Kopřivnice, Česká republika

Späť