Špeciálne stavby a montáže

Rôzne druhy stavieb a montáží, ktoré sme vykonali, nám dodali množstvo skúseností. Na niektoré z nich sme obzvlášť hrdí, najmä na stavbu „ montáž oceľovej konštrukcie na budove Presscentra 116 ton“. Pokiaľ máme informácie, v našich končinách sa väčšia a náročnejšia stavba, kde išlo o výstavbu a výškové práce, dovtedy ani potom nekonala.Naši zákazníci od nás stále požadovali ďalšie služby, a tak sme museli niekoľko krát rozširovať svoj obchodný register o nové činnosti. Výsledkom týchto aktivít je pestrá mozaika referencií, z ktorých vyberáme niekoľko pre ilustráciu.

Naše aktivity

– stavby a stavebné práce
– rekonštrukcie
– montáže oceľových konštrukcií
– montáže zariadení a konštrukcií
– montáže žeriavových a lanových dráh
– stavby a montáže hál
– izolácie stien
– vrtné práce, jadrové vŕtanie injektovanie a kotvenie
– výkopy a terénne úpravy
– strechy ploché a sendvičové
– izolácie striech
– zatepľovanie budov
– kamenné stavby a ploty
– stavby v neprístupných terénoch
– rekonštrukcie budov
– výstavba športovísk, lezeckých stien, lanových parkov a atrakcií
– opravy zariadení v priemysle
– montáže reklám, osvetlení

Referencie

Heliport-montáž oceľových konštrukcií Heliportu na hoteli Kempinsky,montáž záchytnej konštrukcie a siete GEOBRUGG
Starý most, Bratislava – otryskávanie pilierov mosta
Třinecké železárny – oprava komína
Demontáž oceľovej konštrukcie a pilierov Starého mosta Bratislava
Výstavba kamenného plota v Modre – Harmónii
Výstavba kamenných plotov a múrov v Dobrohošti
Montáž reklamy na budove Ravak
Výmena loga VÚB
Montáž tieniaceho systému na NTC Bratislava
Montáž osvetlenia a ozvučenia Incheba
Montáž dymových clon FM
Doas, Bratislava – oprava fasády
výmena fasádneho obkladu na budove STU, Bratislava
Alukobundy Tower 115
Zateplenie budovy EBC v Banskej Bystrici
Zateplenie budovy Tower 115 v Bratislave
montáž hliníkových konštrukcií EBC Banská Bystrica
River House, Riverpark, Bratislava- dokončovacie práce na fasáde objektu
výmena a oprava zasklenia fasády budovy Centrál, Bratislava
Westend Tower -montáž svetelnej reklamy na navyššiu už existujúcu fasádu na Slovensku
Presscentrum – Tower 115 – montáž oceľovej konštrukcie 116 ton
● Holcim Rohožník- úprava strechy sila PC 2
● Sanácia VZT šachty DÚ Bratislava
● Opravy priemyselného komína vo Svite
● oprava síl v areály Premac v Bratislave a Zvolene
● most Apollo – injektáž pilierov
● sanácia síl, PMD Union Trnava
● sanácie betónového stĺpa budovy Porsche Slovakia Bratislava
● spevnenie železobetónových konštrukcií budovy Tower 115
● sanácia chladiacich veží AE Jaslovské Bohunice
● Výstavba kamenného plota a terasy v Spišskom Podhradí
● montážna hala PSA PEUGEOT- vypracovanie technolog.-bezpečnostného postupu a statického prepočtu kotvenia
● montáž reklám Kingsturge, Papyrus na budove Europeum v Bratislave
● Riverpark blok F- montáž veterných clon
● Třinecké železiarne – sanácia tehlového komína
● montáž reklám a banerov: VÚB banka – 40 pobočiek, Ravak Tower, Alianz poistovňa
● stavby kamenných plotov Modrá Harmónia, Dobrohošť
● stavebné práce na rodinných domoch Bratislava – Koliba
● výmeny okien na výškových budovách Tower 115, EBC Banská Bystrica, Národná banka Slovenska, Lindner II, TatraReal….
● montáže a opravy fasád Aupark Tower, Reding Tower, Westend Tower, Tower 115, Tatra Real, Lindner II, Sibamac Arena…
● montáže žeriavových dráh Aupark Tower, Tower 115, River Park, EBC Banská Bystrica
● Slovak Telecom, Jarabinkova ul. – opravy fasády a strechy
● Národný úrad práce – oprava strechy
● Národný úrad práce – montáž optických káblov
● Reding Tower – montáž zábran proti vtákom
● Domino Trnava – opravy SHZ
● COOP Jednota – montáž zábran proti vtákom
● Nová Scéna – montáž zvukovej a osvetľovacej techniky
● Divadlo Aréna – montáž zvukovej a osvetľovacej techniky
● Stará tržnica – montáž zvukovej a osvetľovacej techniky
● Incheba – montáž zvukovej a osvetľovacej techniky
● NTC – montáž zvukovej a osvetľovacej techniky
● NTC – opravy dažďových zvodov a žľabov, komínov
● NTC – pravidelná výmena osvetlení
● PMD Union – opravy silážnych jám a ich čistenie
● Apollo BC II – montáž protipožiarnych stien výťahových šácht
● Aupark Tower – montáž stabilných hasiacich zariadení
● Aupark Tower – montáž žeriavových dráh na budove
● Nexis Fibers, Humenné – opravy, zváranie a čistenie zásobníkov na suchý granulát
● Doprastav – opravy a nátery fasád OD Platan
● SPP – nová administratívna budova – montáž strešnej sklenenej zásteny
● Peugeot Trnava – montáž oceľových konštrukcií lakovne
● Slovnaft – rekonštrukcia strechy kompresorovne
● STU, Bratislava – jadrové vŕtanie betónu počas výmeny fasády na budove
● Kempinski hotel, Bratislava – jadrové vŕtanie betónu počas výstavby Heliportu na hoteli Kempinski
● Europeum BC, Bratislava – montáž reklám

Späť