Kontakt

Kontaktné informácie

Adresa:

En Libre, s.r.o.
Dobrohošť 120
930 31 Dobrohošť

IČO : 359 35 154
IČ DPH : SK 2022 00 6338

Adresa na doručenie pošty: 
Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Konateľ spoločnosti:

Mgr. Martin Suchý
martin.suchy@enlibre.sk
mobil: 0905 524 984

Obchodné oddelenie:

Mgr. Marietta Suchá
marietta.sucha@enlibre.sk
mobil: 0907 511 538

Oddelenie projektov:

Mgr. Tomáš Bvoc
tomas.bvoc@enlibre.sk
zodpovedný riešiteľ geologických úloh
mobil: 0911 661 332

 

Ing. Veronika Plevková
projekcia@enlibre.sk
prípravárka
mobil: 0917 265 825

Realizačné oddelenie:

Peter Lopašovský
technik@enlibre.sk
technický manažér
mobil: 0918 765 330

 

Ing. Vladislav Kovaľ
stavby@enlibre.sk
technický manažér
mobil: 0905 597 395

Účtovníctvo:

Alena Radochová
radochova@enlibre.sk
mobil: 0905 966 041

Koordinátor BOZP:

Jozef Vlček
mobil: 0903 786 808

Napíšte nám: