Záchytné opatrenia proti padaiu skál na ceste 1. triedy Donovaly – Motyčky – dodávka a montáž záchytných bariér a sietí