Dnes už neplatí pojem nátery oceľových konštrukcií. Aplikácia náterov v dnešnom ponímaní znamená najmä ochranu vlastností materiálu. Vývoj náterových systémov neustále napreduje. Ak ho zachytíme, vieme ponúknuť úspornejšie postupy.Spolupracujeme s viacerými výrobcami a dodávateľmi náterových hmôt . Pre každú akciu sa snažíme zvoliť najvhodnejší systém.

čistenie oceľových konštrukcií ručne – mechanicky, striekaním a pieskovanímnátery a nástreky oceľových konštrukciíprotipožiarne nátery a obkladyochrana výstuže betónubezpečnostné nátery denného leteckého značeniana nami dodávanú oceľovú konštrukciu používame zinkovú povrchovú úpravučistenie fasád otryskaním, alebo mechanickynátery fasádzatepľovanie fasádopravy fasád, vysprávky, izolácie, injektáže, špárovanie atď.omietkymaľby reklámochranné nátery betónunátery denného leteckého značenia komínov

realizované projekty a galéria

● Náter stĺpa budovy Porsche Interauto Slovakia

● Maľby fasád VUB banky počas rebrandingu loga – 40 pobočiek

● Ústav skúšobníctva písmo-maliarske reklamy a náter fasády

● Alianz – písmo-maliarske reklamy

● Nátery stožiarov VVN po celom území Slovenska a Ceskej Republiky

● Palác Flóra, Praha – nátery oceľových konštrukcií

● Likeside Park v Bratislave protipožiarne nátery oceľových konštrukcií

● Istrochem – nátery oceľových konštrukcií a plynovodov

● Peugeot Trnava – nátery oceľových konštrukcií lakovne

● Holcim, Rohožník – náter oceľ. konštrukcií

● Slovnaft – antikorózna ochrana oceľových častí kompresorovne

● Slovnaft – nátery káblových mostov

● SPP – nová administratívna budova pozinkovaná oceľová konštrukcia systému prístupu na fasádu En Libre

● náter oceľových konštrukcií NTC Bratislava

● River Park – pozinkovaná oceľová konštrukcia systému prístupu na fasádu En Libre