Čistenie skalného masívu nad Kostolianskou cestou v Košiciach