Demontáž haly sušiarne a expedície cukrovaru v Dunajskej Strede