Prístupový fasádny systém

Firma En Libre po mnohých a mnohých skúsenostiach na výškových budovách začala rozmýšľať, ako túto prácu čo najviac zefektívniť, zjednodušiť a hlavne zminimalizovať riziko. Vyvinuli sme a ponúkame vlastný prístupový servisný systém En Libre, ktorý zabezpečí prístup na fasádu, prispeje k bezpečnosti prác, dokonca môže slúžiť počas výstavby budovy ako dopravník, čo zase zníži náklady na výstavbu a skráti jej čas. Takýto systém sa dnes už stáva samozrejmosťou. My ho ponúkame spracovaný od návrhu, cez spracovanie technickej a výrobnej dokumentácie stavby, ďalej výrobu a montáž, až po manuál a technologický postup čistenia. Zákazník teda nerieši nič, odovzdá nám výkresy, dohodne stretnutie s architektom a na konci prevezme hotové dielo so všetkou potrebnou dokumentáciou.Naše návrhy a systémy sú aplikované na stavbách ako River Park na Nábreží L. Svobodu v Bratislave, Tower 115 na Pribinovej ul. v Bratislave, novostavba administratívnej budovy SPP, Europa Business Centrum v Banskej Bystrici, Westend Tower na Patrónke, budova Unikredit Banky na Šancovej ul. Aj pre samotné čistenie sa zdokonalili postupy a napr. pri nižších alebo členitých stavbách je možné použiť technológiu deionizovanej vody, vytláčanej teleskopickou kefou až do výšky 20 metrov. Vývoj pracuje už aj na tom, ako odpadovú vodu zachytávať a tak bude onedlho možné touto technológiou šetriacou náklady umývať okná aj vo vnútorných priestoroch. Od roku 2008 dodáva firma En Libre vlastný systém prístupu na fasády (niekedy nazývaný čistiaci systém). Systém dodávame od návrhu až po samotnú montáž.

Súčasťou dodávky je:

vypracovanie návrhu systému prístupu na fasádu podľa potrieb budúcej stavby a jej užívateľavypracovanie technickej a výrobnej dokumentácievýroba konštrukcie pojazdovej dráhy a pojazdovmontáž stavebná – vŕtanie, kotvenie, injektážmontáž pojazdovej dráhy a pojazdovtechnologický postup pre užívanie zariadeniatechnologicko – bezpečnostný postup postupu prác na stavbe

Výhody:

cena oproti iným systémom prístupu na fasádu, napríklad fasádnym lávkamjednoduchosť užívania, možnosť aj horizontálneho presunu po fasádezvýšená bezpečnosť prácnižšie nároky na pripravenosť stavby pre prístup na fasádu
prístupový fasádny systém

REALIZOVANÉ PROJEKTY A GALÉRIA

● Horizontálne istiace systémy ( HIS) objektu River Park, River House bloky C a F

● Systém kotviacich bodov objektu Panorama city II.

● HB Reavis – poradenstvo pri návrhu servisného systému na budovách CBC III.,CBC IV., Bratislava

● 5 domov objektu River Park