Sanácia svahu – Ochrana trate pred pádom horniny – lokalita Prudká