Stabilizácia skalného brala pre preložku ciest na ceste Dolný Kubín – Ružomberok