Starý most, Bratislava- kolektívna ochrana pri demontáži vozovky