Úprava brehov a vybudovanie vnútornej cestnej infraštruktúry rekreačného zariadenia Zelená lagúna – Domaša