Kontakt

Kontaktné informácie

Adresa:

En Libre, s.r.o.
Dobrohošť 120
930 31 Dobrohošť

IČO : 359 35 154
IČ DPH : SK 2022 00 6338

Adresa na doručenie pošty: 
Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Konateľ spoločnosti:

Mgr. Martin Suchý
martin.suchy@enlibre.sk
mobil: 0905 524 984

Obchodné oddelenie:

Mgr. Marietta Suchá
marietta.sucha@enlibre.sk
mobil: 0907 511 538

Oddelenie projektov:

Ing. Daniela Špačková
spackova@enlibre.sk
Verejné obstarávania a príprava stavieb
mobil: 0905 597 395

Natália Luptáková
natalia.luptakova@enlibre.sk
produktový manažér OOPP, verejné obstarávanie
mobil: 0917 265 825

Realizačné oddelenie:

Peter Lopašovský
technik@enlibre.sk
technický manažér
mobil: 0918 765 330

 

Ing. František Vyšňan
staby@enlibre.sk
Projektový manažér stavieb
mobil: 0918 718 012

Prevádzka Macov

Peter Števík
prevadzka@enlibre.sk
mobil: 0908 812 888

Účtovníctvo:

Alena Radochová
radochova@enlibre.sk
mobil: 0905 966 041

Koordinátor BOZP:

Jozef Vlček
mobil: 0903 786 808

Napíšte nám: