Úvod

STN OHSAS 18001:2009

za bezpečnosť

STN EN ISO 9001:2009

za kvalitu

STN EN ISO 14001:2005

za životné prostredie