Profil

Úvodné slovo

Vážení návštevníci, vitajte na našich stránkach.

Za tých niekoľko rokov, čo sme na trhu, sa toho v našej firme udialo naozaj veľa. Môj plán mal na začiatku iba dve verzie – reálnu a optimistickú. Pesimistickú som hneď v úvode vylúčil, lebo som veril v úspech. Pri bilancovaní uplynulého obdobia sme konštatovali, že sa splnila tá najoptimistickejšia verzia.

Vo veľmi krátkom čase sa nám podarilo preniknúť na špicu medzi firmami , ktoré sa zaoberajú špeciálnymi prácami vo výškach a stavebnou činnosťou. Pracovali sme na najvýznamnejších projektoch v našej branži a nebojím sa tvrdiť, že sme sa stali vo svojej oblasti renomovanou firmou. Pracovať na technicky veľmi náročných projektoch je pre mňa osobne veľmi motivujúce. Mnohokrát sme klientom dokázali, že je výhodné s nami spolupracovať, pretože sme sa vždy snažili dosiahnuť najefektívnejšie riešenie pri dodržiavaní vysokej kvality. Postupne sme rozširovali svoj okruh činností, až je dnes naozaj ťažké vytvoriť prehľadný a zrozumiteľný katalóg našej firmy .

Od začiatku som presadzoval, aby sme sa od konkurencie líšili nápadom v technickom riešení  a komplexnosťou .

Nestačí len prísť, natiahnuť lano a spustiť sa dole, ale snažiť sa dať myšlienku, ponúknuť riešenie, domyslieť ďalej ako bude fungovať naše dielo v systéme napr. stavby. Odbremeniť zákazníka od všetkých starostí od projektu až po preberanie. Tento prístup vždy prináša ovocie v podobe vracajúcich sa klientov.

Teraz je čas na to, aby sme si vytýčili ďalší plán. Opäť vylučujem pesimistickú verziu.
Som si istý, že na základoch, ktoré sme doteraz položili budeme môcť stavať aj v budúcnosti.

Martin Suchý, konateľ spoločnosti En Libre, s.r.o.