Eurovea 2 „Korunka“ – najvyššie postavená strešná oceľová konštrukcia na Slovensku vo výške 167 m