Antikorózna ochrana, maľby a nátery

Dnes už neplatí pojem nátery oceľových konštrukcií. Aplikácia náterov v dnešnom ponímaní znamená najmä ochranu vlastností materiálu. Vývoj náterových systémov neustále napreduje. Ak ho zachytíme, vieme ponúknuť úspornejšie postupy.Spolupracujeme s viacerými výrobcami a dodávateľmi náterových hmôt . Pre každú akciu sa snažíme zvoliť najvhodnejší systém.

Naše aktivity:

– čistenie oceľových konštrukcií ručne – mechanicky, striekaním a pieskovaním
– nátery a nástreky oceľových konštrukcií
– protipožiarne nátery a obklady
– ochrana výstuže betónu
– bezpečnostné nátery denného leteckého značenia
– na nami dodávanú oceľovú konštrukciu používame zinkovú povrchovú úpravu
– čistenie fasád otryskaním, alebo mechanicky
– nátery fasád
– zatepľovanie fasád
– opravy fasád, vysprávky, izolácie, injektáže, špárovanie atď.
– omietky
– maľby reklám
– ochranné nátery betónu
– nátery denného leteckého značenia komínov

Referencie:

Náter fasád a opravy balkónov bytového domu, Krížna, Bratislava
Nátery rodinných domov, Bratislava Koliba
Obnova náteru zrubového domu, Dobrohošť
Nátery fasád obytného komplexu, Petržalka
Europeum BC, Suché Mýto, Bratislava – obnova náteru fasády
Premac – nátery betónových konštrukcií
Komín Hriňová – náter a elektroinštalácia prekážkových leteckých značení
Náter stožiara na budove Tower 115
Nátery a opravy SHZ zásobníkov, Bučany
Obnova náteru striech Modrého kostolíka, Bratislava
Náter oceľových konštrukcií na moste Apollo v Bratislave
Náter oceľových konštrukcií na budove EBC v BB
Náter stožiarov vysokého napätia
Náter stožiara Krížava
Náter oceľových konštrukcií, stožiar Sitno
Náter síl, striech a obkladov v areáli Premac
Náter oceľových konštrukcií Tower 115, Bratislava
Trojnohý vysielač na Skalke, Kremnica – obnova náterového systému – antikorózna ochrana
Doplnenie konštrukcie náterov cyklomosta Devínska Nová Ves- Schlosshof
● Náter stĺpa budovy Porsche Interauto Slovakia
● Maľby fasád VUB banky počas rebrandingu loga – 40 pobočiek
● Ústav skúšobníctva písmo-maliarske reklamy a náter fasády
● Alianz – písmo-maliarske reklamy
● Nátery stožiarov VVN po celom území Slovenska a Ceskej Republiky
● Palác Flóra, Praha – nátery oceľových konštrukcií
● Likeside Park v Bratislave protipožiarne nátery oceľových konštrukcií
● Istrochem – nátery oceľových konštrukcií a plynovodov
● Peugeot Trnava – nátery oceľových konštrukcií lakovne
● Holcim, Rohožník – náter oceľ. konštrukcií
● Slovnaft – antikorózna ochrana oceľových častí kompresorovne
● Slovnaft – nátery káblových mostov
● SPP – nová administratívna budova pozinkovaná oceľová konštrukcia systému prístupu na fasádu En Libre
● náter oceľových konštrukcií NTC Bratislava
● River Park – pozinkovaná oceľová konštrukcia systému prístupu na fasádu En Libre

Späť