Demontáž oceľovej konštrukcie a pilierov Starého mosta Bratislava