Doplnenie konštrukcie náterov cyklomosta Devínska Nová Ves- Schlosshof