Kempinski hotel, Bratislava – demontáž kovových ostní z fasády hotela