Komín Elektrownia Polaniec,Poľsko – skrátenie 2 ks železobetónových komínov z 250 m na 90 m