Komín Hriňová – náter a elektroinštalácia prekážkových leteckých značení