Letisko M.R.Štefánika – postavebné čistenie okien, obkladov, oceľových konštrukcií Nového terminálu