Obnova náterov stožiarov verejného osvetlenia v Bratislave