Ochranné opatrenia pred zosuvmi počas Rekonštrukcie vedení VVN Stráňavy – Dubná skala – ochrana cesty I/18