Presscentrum – Tower 115 – montáž oceľovej konštrukcie 116 ton