Realizácia oporných múrov rekreačného strediska Zelená lagúna – Domaša