Reding Tower – budova Reding Tower – Daňový úrad na Račianskej ul. V Bratislave