River House, Riverpark, Bratislava- dokončovacie práce na fasáde objektu