Riverpark, Bratislava – komplexné postavebné čistenie a umývanie všetkých 22 blokov objektu