Strečno – Dubná Skala – sanácia skalných svahov, búranie a spevňovanie