Vrátna dolina – Sokolie – mimoriadne opatrenia počas havarijnej situácie, ochrana cesty III/2076