Vrtné práce a práce špeciálneho zakladania: Sanácia svahu R2 Zvolen-Budča