Westend Tower -montáž svetelnej reklamy na navyššiu už existujúcu fasádu na Slovensku