Protilavínové opatrenia na trati na trati Kraľovany – Párnica