Sanácia skalných stien nad portálom P2 tunela č. 12 (27.600 km) a nad portálom P2 tunela č. 13 (27.800 km) na trati Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa