Bezpečnosť pri práci a vytvorenie bezpečného pracovného prostredia sa stali prioritou a ochrana proti pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky je dnes samozrejmosťou. Časy, kedy sa horolezci uväzovali o komíny, antény a hromozvody, kedy klampiari pracovali na strechách nezaistení a kedy zo striech budov zhadzovali sneh rôzni odvážlivci sú dávno preč.
En Libre navrhuje, projektuje, dodáva, vyrába, montuje, servisuje a reviduje ochranné systémy proti pádu na všetky typy a druhy budov, objektov a stavieb.
En Libre má bezkonkurenčnú výhodu v podobe bezkonkurenčných referencií a skúseností. Poznáme stovky objektov, pretože sme na nich pracovali, alebo sme sa podieľali na ich výstavbe, vykonávame ich servis a údržbu, umývali a natierali sme ich fasády, opravovali im strechy, vymiieňali sme im okná, montovali sme na nich reklamy, klimatizácie či vianočné ozdoby, robili sme zátokové skúšky, odhadzovali sme z nich sneh a osekávali z nich ľad … a tak ďalej… Stovky objektov sme zas a znova preliezli. Logicky sme sa preto začali podieľať na ich zabezpečovaní proti pádom. Klienti, sa na nás začali obracať najprv so žiadosťami o radu, potom o konzultácie a nakoniec od nás požadovali návrhy a realizácie zabezpečovacích systémov proti pádu osôb či už na existujúcich objektoch, alebo na objektoch, ktoré sa iba začínali stavať.

kotviace body a konštrukciehorizontálne a vertikálne záchytné systémypojazdové dráhy – railylaná života – live lineplošiny, gondoly, a vozíkykotvené a prenosné výložníkysystémy pasívnej ochrany – zábradlia, bezpečnostné záchytné siete a konštrukcie | dočasné a prenosné ochranné systémykolektívna ochrana

realizované projekty a galéria

● Budova UniCredit Bank na ŠAncovej ul. v Bratislave

● Nová administratívna budova SPP v Bratislave

● Zuckermandel

● Tower 115

● OC Centrál

● CBCIII, CBC IV v Bratislave

● Reding Tower

● Budova Finančného riaditeľstva SR v Bratislave

● Budova Ministerstva dopravy /MDVRR SR)

● Hotel Kempinski Bratislava

● River Park, River HOUSE v Bratislave

● Westend Tower

● AB Einsteinova

● Westend Square

● PanoramaCity I. Veža Aa B, v Bratislave

● PanoramaCity II.

● Letisko M.R.Štefánika

● Klingerka

● Justičný palác v Bratislave

● Železničná stanica Poprad

● Europa shopping centrum v Banskej Bystrici

● Oravský hrad

● Vysielače, komíny, stĺpy VN a VVN

● Plynojem Mittal Steel Ostrava

● Mosty a podchody

● Výrobné a skladové haly

● Iné objekty priemyslu a výroby

● Rodinné domy