Naša firma je schopná vykonať sanačné opatrenia od prípravy projektu až po celkovú realizáciu opatrení. Ako jediná firma spolupracujeme so všetkými hlavnými dodávateľmi systémov pre sanácie a to GEOBRUGG, ISOFER AG a MACCAFERRI, čo nám umožňuje zvoliť najvýhodnejšie riešenie.

vypracovanie projektovej dokumentácie a riešenia sanácie skalných svahov | čistenie a búranie svahov od skalných úlomkov a voľných skalných blokovsieťovanie a kotvenie svahovvýruby stromov a odstránenie vegetáciemontáž dynamických a protilavínových bariér, ochranných plotov a iných ochranných prvkov vo svahochrámovanie a čistenie skalných skáldemolácie a deštrukcie skalných častívŕtanie, injektovanie a kotvenie svahovmontáž ochranných sietístriekanie a torkrétyopatrenia pre spevnenie svahov, kotvenie, predpínanie a pod.oporné múry, zárubné múrymontáže biodegradovateľných rohoží a zatrávnenie svahovlanové dráhy v terénenakladanie a likvidácia odpadovterénne prácestavby gabiónových oporných múrov

realizované projekty a galéria

● Záchytné siete na skalných svahoch Hlbokej ulice v Bratislave

● Stabilizácia výkopu skalného svahu na Údolnej ulici v Bratislave

● ŽSR – odbúranie a stabilizácia skalného bloku na treti Červená Skala – Margecany

● Devínske hradné bralo – čistenie skalného brala

● ŽSR – opatrenia proti zosuvu skál na trati Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce